בס"ד

מכון "בסוד עבדיך"

הרב מרדכי גרליץ שליט"א

צרו עמנו קשר:

מכון "בסוד עבדיך" – לחקר ותיעוד תולדותיהם של גדולי החסידות, הבעל שם טוב הקדוש ותלמידיו זיע"א

מכון "בסוד עבדיך" של הסופר הדגול הגאון הרב מרדכי גרליץ, נוסד בשנת תש"ן, עם השקת היצירה המונומנטאלית "בסוד עבדיך" – 10 כרכים – שפתחה צוהר אל עולמם אפוף הרז של ראשוני החסידות, בשפה ספרותית ייחודית ודיוק מחקרי מקסימאלי.

בעקבות סדרת "בסוד עבדיך", הופיעו סדרות נוספות:

  • "אמוני עם סגולה" – 4 כרכים – סיפורי עוצמה עמוסי מסרים בשפה כובשת;  
  • "נהר יוצא מעדן", תולדות המגיד הגדול ממזריטש;
  • "צנתרות הזהב" – 4 כרכים – מחקר היקפי על תולדות האחים הקדושים, הרבי ר' אלימלך מליז'נסק והרבי ר' זושא מאניפולי – מעמודי התווך של החסידות; 
  • "אספקלריה המאירה" – 2 כרכים – על הצדיק המופלא ופועל הישועות רבי מאיר מפרימישלאן;
  • "כהן גדול משרת", על דמותו היחודית של רבי צבי הירש מרימנוב;
  • "עם לבדד ישכון", על מעורבותם השמיימית של צדיקי התקופה במלחמת נפוליון;
  • "פרשת פינחס", על תלמידו של הבעל שם טוב רבי פנחס מקוריץ, אשר נודע בחוכמתו האלוקית ובגינוניו הייחודיים;
  • ועוד יצירות מופת שהותירו חותם בל ימחה.

מכון "בסוד עבדיך" של הרב מרדכי גרליץ, ממשיך כל העת בפעולות מחקר מקיפות הדולות פנינים מבין גווילי ההיסטוריה ומגישות אותן באופן מעורר השתאות בפני קהל הקוראים.

הספרים שלנו

בסוד עבדיך באידיש - 2 כרכים
בסוד עבדיך באידיש - 2 כרכים
אמוני עם סגולה באידיש - 2 כרכים
אמוני עם סגולה באידיש - 2 כרכים
אספקלריה המאירה - 2 כרכים
אספקלריה המאירה - 2 כרכים
אמוני עם סגולה - 4 כרכים
אמוני עם סגולה - 4 כרכים
בסוד עבדיך באנגלית - 2 כרכים
כהן גדול משרת
כהן גדול משרת
נהר יוצא מעדן
נהר יוצא מעדן
סט בסוד עבדיך - 10 כרכים
סט בסוד עבדיך - 10 כרכים
עם לבדד ישכון
עם לבדד ישכון
פרשת פינחס
פרשת פינחס
צנתרות הזהב - 4 כרכים
צנתרות הזהב - 4 כרכים

על הצדיקים ועל החסידים

בספריו של הרב גרליץ מופיעים סיפורים מפעימים ומעוררי השראה על מאות צדיקים קדושי עליון, רועי אבן ישראל, מראשית ימי החסידות והלאה, ביניהם:

מרן רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש;
רבי דוב בער "המגיד" ממעזריטש;
רבי אברהם מאוליינוב;
רבי אברהם אבא מקוריץ;
רבי אברהם אביש מפרנקפורט;
רבי אברהם גלאנטי מצפת;
רבי אברהם גרשון מקיטוב;
רבי אברהם דב מאבריטש;
רבי אברהם דוב מחמלניק;
רבי אברהם דוד מבוטשאטש;
רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא ה"אוהב ישראל";
רבי אברהם שמשון מראשקוב;
רבי אברהם מרדכי מפינטשוב;
רבי אברהם שלום מסטרופקוב;
רבי אהרון מטיטוב;
רבי אהרן דוקטור גארדיין;
רבי אהרן שמואל אסאד מסדרהלי;
רבי אורי ה"שרף" מסטרליסק;
רבי איתמר הכהן מטשיזיקובה;
רבי אליהו מוילנא;
רבי אלימלך מליז'ענסק ה"נועם אלימלך";
רבי אלימלך מרודניק;
רבי אליעזר זאב מקרטשעניף;
רבי אלעזר רוקח מאמסטרדם;
רבי אלעזר מליז'נסק;
רבי אפרים אשכנזי מברוד;
רבי אריה לייב "המוכיח" מפולנאה;
רבי אריה לייב שרה'ס;
רבי אריה לייב ה'סבא' משפולי;
רבי אריה לייב מווישניצא ה"אריה דבי עילאי";
רבי בונים מפשיסחא;
רבי ברוך ממז'יבוז';
רבי ברוך מלייפניק;
רבי דב בער מרדושיץ;
רבי דוד מלעלוב;
רבי דוד ממיקולייב;
רבי דוד מאוסטראה;
רבי העשיל מקראקא;
רבי הילל מקולמיי;
רבי זאף וולף מזיטומיר;
רבי זושא מאניפולי;
רבי חיים בן עטר ה"אור החיים";
רבי חיים מטשרנוביץ ה"באר מים חיים";
רבי חיים מקראסנא;
רבי חיים מצאנז ה"דברי חיים";
רבי חיים מקוסוב;
רבי חיים מאיר יחיאל ממוגלניצא;
 רבי חיים מרדכי מנדבורנה;

רבי חיים צבי מאונגוואר;
רבי חנוך העניך מאלכסנדר;
רבי יהודה צבי מסטרטין;
רבי יוסף מקאמינקא;
רבי יוסף מאוסטילא;
"היהודי הטוב" מניישטאט;
רבי יוסף משה ממז'יבוז';
רבי יחזקאל לנדא מפראג ה"נודע ביהודה";
רבי יחזקאל שרגא משינאווא;
רבי יחיאל מאיר "היהודי הטוב" מגוסטינין;
רבי יחיאל מיכל ה"מגיד" מזלאטשוב; רבי יעקב מאניפולי;
רבי יעקב אורנשטיין מלמברג ה"ישועות יעקב";
רבי יעקב דוד מאמשינוב;
רבי יעקב יוסף מפולנאה ה"תולדות יעקב יוסף";
רבי יעקב יוסף מאוסטראה "רב ייבי";
רבי יעקב יצחק "החוזה" מלובלין; רבי יעקב שמשון משפיטובקא; האר"י הקדוש;
רבי יצחק מדרוהוביטש;
רבי יצחק ממזריטש;
רבי יצחק מוורקא;
רבי יצחק אייזיק מקאליב;
רבי יצחק מקאלוש;
רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב;
רבי יצחק אייזיק מקאמרנא;
רבי יצחק מאיר מגור ה"חידושי הרי"ם";
רבי ירחמיאל מפשיסחא;
רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר ה"ישמח ישראל";
רבי ישכר דוב מבלז;
רבי ישעיה מקערעסטיר;
רבי ישראל מסאטינוב;
רבי ישראל מפולוצק;
רבי ישראל "המגיד" מקוז'ניץ; רבי ישראל מרוז'ין;
רבי ישראל מויז'ניץ ה"אהבת ישראל";
רבי לוי יצחק מברדיטשוב ה"קדושת לוי";
רבי ליבער הגדול מברדיטשוב;
רבי מאיר מרגליות מלמברג ה"מאיר נתיבים";
רבי מאיר מפרימישלאן;
רבי מאיר מקרטשעניף;
רבי מאיר מדז'יקוב;
רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצא;
רבי מנחם מנדל מרימנוב;
רבי מנחם מנדל מקוסוב;
רבי מנחם מנדל מקוצק;

רבי מנחם מנדל מליובאוויטש ה"צמח צדק";
רבי מנחם נחום מטשערנאביל ה"מאור עיניים";
רבי מרדכי "החזן" מזאסלאב;
רבי מרדכי מנשכיז;
רבי מרדכי בנט מניקלשבורג;
רבי מרדכי שרה'ס;
רבי מרדכי מטשערנאביל;
רבי מרדכי מלעכוויטש;
רבי מרדכי מנדבורנה;
רבי מרדכי שלום הכהן "המהרש"ם" מברז'אן;
רבי משה מפשעווארסק ה"אור פני משה";
רבי משה מאויהל ה"ישמח משה";
רבי משה המגיד מטשודנוב;
רבי משה מסלאוויטא;
רבי משה לייב מסאסוב;
רבי משולם איגרא מטיסמניץ;
רבי משולם פייבוש מזבארז';
רבי נפתלי כ"ץ מפוזנא ה"סמיכת חכמים";
רבי נחמן מהורודנקא;
רבי נפתלי צבי מראפשיץ;
רבי עזריאל מפולוצק;
רבי פנחס מפרנקפורט ה"הפלאה";
רבי פנחס משקלוב;
רבי פנחס מקוריץ;
רבי צבי בן הבעל שם טוב;
רבי צבי אלימלך מדינוב ה"בני יששכר";
רבי צבי הירש מקאמינקא;
רבי צבי הירש מטשורטקוב;
רבי צבי הירש מאוסטראה;
רבי צבי הירש מזידיטשויב;
רבי צבי הירש מרימנוב;
רבי צבי הירש מהורקא;
רבי צבי הירש מליסקא;
רבי קופל מליקובה;
ריב'לה החסידה ובניה הקדושים;
רבי שבתי "כורך ספרים";
רבי שלום שרעבי הרש"ש;
רבי שלום מבעלז;
רבי שלום שכנא מפרובישט;
רבי שלמה הכהן מראדומסק ה"תפארת שלמה";
רבי שלמה לייב מלנטשנא;
רבי שמואל מקאריב;
רבי שמואל הראשון מקאמינקא;
רבי שמואל מדאראג;
רבי שמואל אבא מזיכלין;
רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג; ועוד ועוד.

© כל הזכויות שמורות

בניית אתר רחלי פריינד